Allergy / Skin

 Itch Relief Ointment (Cream) : M001
Itch Relief Ointment (Cream) : M001

$5.99, 10/$40.00
Vitiligex Pills : Bai Shi Wan : K35 -21511 : OS
Vitiligex Pills : Bai Shi Wan : K35 -21511 : OS

$10.99, 10/$72.00
Wu She Zhi Yang Wan (K41)
Wu She Zhi Yang Wan (K41)

$7.50, 10/$50.00
Shanghai Pearl Cream : Shang Hai Zhen Zhu Gao (K143) : OS
Shanghai Pearl Cream : Shang Hai Zhen Zhu Gao (K143) : OS

$13.99, 10/$76.00
Rehmannia Root Combo Tea Extract : Xiao Feng Wan (K172)
Rehmannia Root Combo Tea Extract : Xiao Feng Wan (K172)

$9.75, 10/$65.00
Breath Natural Pe Min Kan Wan : Be Min Gan Wan (S01)
Breath Natural Pe Min Kan Wan : Be Min Gan Wan (S01)

$9.99, 12/$78.00
Kai Yeung Pill : Gui She Qing Du Jie Yang (S35)
Kai Yeung Pill : Gui She Qing Du Jie Yang (S35)

$9.99, 12/$78.00
Aller Bloom Season Support : Be Yen Lin (S41) : OS
Aller Bloom Season Support : Be Yen Lin (S41) : OS

$7.50, 10/$50.00
Ching Chun Bao Anti-Aging Tablets : Qing Chun Bao (S60)
Ching Chun Bao Anti-Aging Tablets : Qing Chun Bao (S60)

$17.99, 12/$144.00
Piyanping Antifungal Cream (S76)
Piyanping Antifungal Cream (S76)

$2.50, 20/$26.00
Oronine H Ointment : OR1M-L41
Oronine H Ointment : OR1M-L41

$14.99, 10/$100.00
Noxious Dampness Reliever Remedy : Nei Re Shi Du Qing (S37) : OS
Noxious Dampness Reliever Remedy : Nei Re Shi Du Qing (S37) : OS

$8.99, 12/$72.00
Farser Kai Yeung Pill : Zhong Guo Hua She Jie Yang (S04) : OS
Farser Kai Yeung Pill : Zhong Guo Hua She Jie Yang (S04) : OS

$7.50, 12/$60.00
Rhinitis Treatment : Fartun Peiminkam Breath Compart (K116) : OS
Rhinitis Treatment : Fartun Peiminkam Breath Compart (K116) : OS

$8.99, 12/$72.00
Hua Tuo Gao Cream 20g (K149) : OS
Hua Tuo Gao Cream 20g (K149) : OS

$4.50, 12/$36.00
Jinhua Xiaocuo Wan (K125) : OS
Jinhua Xiaocuo Wan (K125) : OS

$14.00, 10/$95.00
Derma Tea Extract : An Chuang Fen Ci Qing (K216) : OS
Derma Tea Extract : An Chuang Fen Ci Qing (K216) : OS

$8.50, 10/$60.00
Derma Care : Xie Du Qing (K219) : OS
Derma Care : Xie Du Qing (K219) : OS

$9.75, 10/$65.00
Fu Yin Tai Herbal Lotion (K248) : OS
Fu Yin Tai Herbal Lotion (K248) : OS

$7.50, 10/$50.00
Magarie Acnin Formula : Cai Feng Zhen Zhu An Chuang (S05) : OS
Magarie Acnin Formula : Cai Feng Zhen Zhu An Chuang (S05) : OS

$7.50, 12/$60.00
Derma Tea Extract : Shiweibaidutang Granulate (K301) : OS
Derma Tea Extract : Shiweibaidutang Granulate (K301) : OS

$7.50, 10/$50.00
Amardio Skin Formula: Chuan Jia Gui Qu Shi Qing Du (S34) : OS
Amardio Skin Formula: Chuan Jia Gui Qu Shi Qing Du (S34) : OS

$8.99, 12/$64.00
999 Itch Relief Ointment (Cream) : S122
999 Itch Relief Ointment (Cream) : S122

$8.99, 10/$60.00
Athlete's Foot : Au Kah Chuen Fugical Cream 0.5 oz : (L10)
Athlete's Foot : Au Kah Chuen Fugical Cream 0.5 oz : (L10)

$7.99, 12/$60.00
Itching : Narcissus Wujigao Cremor Mentholi Compositus : OS
Itching : Narcissus Wujigao Cremor Mentholi Compositus : OS

$3.99, 10/$30.00
Derma Tea Extract : Hong Ban Lang Chuang : K322-22346 : OS
Derma Tea Extract : Hong Ban Lang Chuang : K322-22346 : OS

$7.50, 10/$50.00
Pollen Season's Support : Hua Fen Min Gan (K206) : OS
Pollen Season's Support : Hua Fen Min Gan (K206) : OS

$7.99, 10/$55.00
Magarite Acne Pills : Zhen Zhu Te Xiao An Chuan (S33) : OS
Magarite Acne Pills : Zhen Zhu Te Xiao An Chuan (S33) : OS

$9.99, 12/$76.00
Perfectheal Antifungal Cream : Shun Feng Kang Wang (S77)  : OS
Perfectheal Antifungal Cream : Shun Feng Kang Wang (S77) : OS

$3.75, 20/$44.00
Skin : Kai Yeung Pill 45 Pills : M126 - KYP : OS
Skin : Kai Yeung Pill 45 Pills : M126 - KYP : OS

$10.99, 10/$80.00Copyright(c) 2003-2015 OrientalPharmacy.com
All Rights Reserved.